Rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej w miejscowości Zaleskie w gminie Ustka (Pomorskie) pytany był o mechanizmy, które mają zastąpić tarczę antyinflacyjną. - My przede wszystkim zamieniamy mechanizmy. (….)Od przyszłego roku wprowadzamy maksymalne ceny energii oraz maksymalne ceny gazu – powiedział Müller. I przypomniał, że w dotychczasowej formule tarcza skutkowała obniżeniem cen poprzez obniżanie różnego rodzaju podatków – podatku VAT czy podatku akcyzowego.

Reklama

Zaznaczył, że "w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej na Radzie Ministrów staje kwestia związana z maksymalną ceną gazu, ustawą, która zabezpieczy taryfowo odbiorców gazu”.

Dodał, że rząd chce również wprowadzić "inne mechanizmy", ale, jak podkreślił, niektóre z nich są "ograniczone przepisami unijnymi". Chodzi tu o kwestie związane z minimalnymi stawkami VAT.

Przekazał także, iż mechanizm zastosowany obecnie przy podatku na żywność "wydaje się, że może pozostać”. - Aczkolwiek trwa nadal dyskusja z Komisja Europejską, w jakim zakresie jest to możliwe - powiedział Müller.

"Obecnie ramy prawne nie pozwalają"...

Jak poinformowała Komisja Europejska, "komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni przedstawił wytyczne dotyczące obowiązujących przepisów w dziedzinie opodatkowania energii w swoim piśmie z kwietnia 2022 r. do ministrów finansów UE". Pismo to jest publiczne i przypomina między innymi, że nowe przepisy dotyczące VAT obowiązują od 6 kwietnia 2022 r. po jednomyślnym zatwierdzeniu ich przez Radę UE (państwa członkowskie).

Nowe przepisy umożliwiły państwom członkowskim obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe potrzeby, w tym żywność. "Obecne ramy prawne nie pozwalają jednak na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Ponadto paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo" - dodała Komisja.

Reklama

"Kryzys energetyczny UE spowodowany wojną Rosji z Ukrainą i wynikający z niego wzrost inflacji wywołany cenami energii dotyka wszystkie państwa członkowskie. Komisja zajmowała się tą kwestią przez ostatni rok, a państwa członkowskie wdrożyły wiele środków w celu złagodzenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, w szczególności te najbardziej narażone. Skoordynowana reakcja UE ma zasadnicze znaczenie dla ochrony jednolitego rynku i uniknięcia dalszych rozbieżności między państwami członkowskimi. Komisja, jako strażnik Traktatów, może zawsze rozważać inicjatywy w tym kontekście" - zadeklarowała KE.

Inga Domurat