Najważniejszy składnik bilansu to obroty towarowe. Tu w sierpniu również był deficyt. Wyniósł 13,8 mld zł. Eksport towarów z Polski miał wartość 119,7 mld zł. Był o 28,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Import wyniósł 133,6 mld zł po wzroście o 32,5 proc.

Reklama

W ostatnich 12 miesiącach, dla których są dostępne dane, mieliśmy 112 mld zł deficytu w obrotach bieżących wobec 23,7 mld zł nadwyżki w poprzednim roku (wrzesień 2020-sierpień 2021).

Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych, zarówno po stronie eksportu jak i importu – podkreśla NBP.

Lepsze wyniki branży moto

Sierpniowy wzrost eksportu tłumaczy lepszymi wynikami branży motoryzacyjnej. - Istotne wzrosty: odnotowano zarówno wzrost eksportu części samochodowych (zwłaszcza baterii i silników), jak i eksportu nowych aut osobowych oraz dostawczych – napisano w informacji o bilansie płatniczym. - Podobnie jak w poprzednich miesiącach wysoką dynamiką odznaczał się także eksport paliw do Ukrainy – dodaje NBP.

W wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej zmienia się struktura geograficzna dostawców paliw do Polski. W sierpniu br. Rosja przestała być najważniejszym dostawcą paliw (biorąc pod uwagę wartość importu). Duży spadek importu paliw (o ponad 2 mld złotych w porównaniu z sierpniem 2021 r.) przyczynił się do pogłębienia skali spadku importu z tego kraju – podał NBP.

Bilion w eksporcie i imporcie

Reklama

Według danych opublikowanych wcześniej przez Główny Urząd Statystyczny w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku zarówno eksport jak i import przekroczyły bilion złotych.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 1 024,3 mld zł w eksporcie oraz 1 083,7 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 59,5 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 22,2 proc., a import o 30,9 proc. – podał GUS.