Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw (w firmach niefinansowych, zatrudniających co najmniej 10 osób) wyniosła w sierpniu 6583,03 zł. Była o 12,7 proc. wyższa niż rok wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy uznali te dane za sygnał osłabienia kondycji rynku pracy. Powód? Wzrost płac nie nadąża za inflacją. W sierpniu ceny płacone przez konsumentów były o 16,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Realnie wynagrodzenia spadły o 2,7 proc. GUS publikuje dane na temat zmiany realnych płac od początku 2006 r. Z większym spadkiem mieliśmy do czynienia tylko raz - na początku 2010 r.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>

Reklama