Bez odpowiedniego specjalistycznego sprzętu prowadzenie wielu akcji ratowniczych byłoby praktycznie niemożliwe - powiedział prezes bytomskiej CSRG Piotr Buchwald, dziękując za darowiznę. Bytomska CSRG jest jednym z najważniejszych ogniw polskiego systemu ratownictwa górniczego, tworzonego przez kopalniane i specjalistyczne jednostki oraz stacje. W sumie w Polsce jest ok. 4,5 tys. ratowników górniczych.

Reklama

Przy CSRG działają specjalistyczne pogotowia ratownicze - jednym z nich jest pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych, w którego skład wchodzi specjalistyczna grupa wysokościowa, wykorzystywana nie tylko podczas akcji w kopalniach (np. do prac ratowniczych w szybach lub otworach wiertniczych), ale także na powierzchni. Przekazany w czwartek sprzęt będzie służył przede wszystkim tej jednostce.

Jak mówił prezes CSRG, zawodowi ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego to osoby o wyjątkowych umiejętnościach, najwyższym poziomie wyszkolenia i zdeterminowane w działaniu podczas niesienia pomocy poszkodowanym górnikom, zaś w ich skutecznej działalności niezbędny jest profesjonalny sprzęt. Prezes TUW PZUW Rafał Kiliński podkreślił, że wspierając ratownictwo górnicze, spółka ma nadzieję przyczynić się do ograniczenia tragicznych skutków wypadków w kopalniach. Celem i sensem naszej inicjatywy jest bezpieczeństwo górników, którzy wykonują nie tylko ciężki, lecz także ryzykowny zawód. Ich zdrowie i życie są najważniejsze; chcemy je chronić tak, jak możemy - wyjaśnił prezes.

TUW PZUW - największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - finansuje m.in. projekty prewencyjne dla przedsiębiorstw, szpitali i samorządów. Polegają one na zakupie sprzętu medycznego i systemów monitoringu, szkoleniach i kampaniach edukacyjnych, jak realizowany z Polską Grupą Górniczą program "Stan epidemii – dobre praktyki".

Jakie funkcje pełni stacja w Bytomiu?

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu pełni wiodącą rolę w polskim systemie ratownictwa górniczego. Podlegają jej trzy okręgowe stacje ratownictwa: Jaworzno, Wodzisław Śląski i Bytom. Pełnią tam dyżury zastępy ratowników górniczych, którzy na co dzień są pracownikami poszczególnych kopalń.

CSRG i trzy okręgowe stacje, a także pogotowia specjalistyczne, zabezpieczają w zakresie ratownictwa górniczego wszystkie polskie kopalnie węgla kamiennego, kopalnie soli, kopalnię doświadczalną Barbara, wszystkie oddziały Spółki Restrukturyzacji Kopalń, kopalnie zabytkowe: Guido w Zabrzu i dawną kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, a także wiele innych przedsiębiorstw górniczych. W kopalniach działają zakładowe stacje ratownictwa górniczego, a w drużynach ratowniczych służbę pełni prawie 4,5 tys. ratowników.

Co roku ratownicy z CSRG uczestniczą w akcjach ratowniczych oraz planowanych pracach prowadzonych na zasadach takich akcji. Wielokrotnie w ciągu roku interweniują też specjalistyczne pogotowia ratownicze. Podczas kursów organizowanych przez CSRG rocznie szkoli się kilka tysięcy osób - zarówno przedstawicieli kadry kierowniczej i dozoru kopalń, jak i członków drużyn ratowniczych. W komorach ćwiczeń okręgowych stacji ratownictwa przeprowadzane są ćwiczenia kopalnianych zastępów ratowniczych.