Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej "PZU SA", "Spółka" informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Piotra Nowaka w skład Zarządu PZU SA, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA - przekazało w środę PZU.

Reklama

Jak wskazano w komunikacie spółki, od lutego do sierpnia 2015 r. był ekspertem do spraw gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. starszym zarządzającym portfelem w Money Makers TFI.

Od grudnia 2015 r. do grudnia 2020 r. Piotr Nowak pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od stycznia 2021 r. był doradcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem departamentu polityki monetarnej i rynków kapitałowych w Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii.

Piotr Nowak jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W SGH odbył również studia doktoranckie. Uzyskał dyplom Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, jak również certyfikat CQF Certificate in Quantitative Finance. Jest absolwentem podyplomowego programu "International Security" na Stanford University w Stanach Zjednoczonych.