Agencja Reutera oceniała wówczas, że grupa ewentualnych beneficjentów liczy około 4 tys. osób. Każda z nich miała jednorazowo otrzymać 2,5 tys. euro. Z dostępnych danych wynika, że decyzja parlamentu weszła w życie w październiku 2015 roku. Do 9 maja 2016 roku wypłaty otrzymało 367 osób - informowała tego dnia rosyjska redakcja Deutsche Welle. Liczba złożonych wniosków o odszkodowanie wyniosła do tego momentu 1152, w tym 573 z Rosji i 285 z Ukrainy. Deutsche Welle przypominała wówczas, że wnioski są przyjmowane do 30 września 2017 roku.

Reklama

Byli jeńcy nie mieli dokumentów

Niewielka liczba wypłat - według Deutsche Welle - wynikała z problemów z dokumentami potwierdzającymi uwięzienie w niewoli. Do wielu wniosków nie dołączono takich wymaganych dokumentów. Niektóre dokumenty stronie niemieckiej udawało się odszukać we własnych archiwach, niemniej, znaczną część dokumentów na temat jeńców po zakończeniu wojny przekazano władzom ZSRR - informowała Deutsche Welle. Z 5,3 mln czerwonoarmistów, którzy w latach 1941-45 trafili do niemieckiej niewoli, ponad połowa zmarła z wycieńczenia, głodu i chorób.

Reklama