CBOS zwrócił uwagę, że sierpień przyniósł znaczne pogorszenie nastawienia do rządu i spadek jego notowań. W stosunku do lipca - jak podała Centrum - istotnie przybyło przeciwników urzędującego gabinetu.

Reklama

Najgorsze notowania w historii

"Zdecydowanie umocniły się negatywne oceny jego polityki gospodarczej, jak również całokształtu działań. Wyraźnie wzrosło ponadto niezadowolenie z samego premiera. Ogólnie rzecz biorąc, są to najgorsze notowania w historii obu gabinetów Mateusza Morawieckiego" - napisali autorzy badania.

Do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się 29 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.), do przeciwników – 46 proc. (wzrost o 7 pkt proc.). 23 proc. badanych deklaruje wobec niego obojętność (spadek o 2 pkt proc.), z kolei 3 proc. respondentów odpowiedziało "trudno powiedzieć" (mniej o 1 pkt proc.).

Z sondażu wynika, że 33 proc. (spadek o 6 pkt proc.) badanych pozytywnie ocenia wyniki działalności rządu, a 55 proc. – negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.). Natomiast 11 proc. (spadek o 1 pkt proc.) respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Krytyczne opinie o polityce gospodarczej

Autorzy badania zwrócili uwagę, że zauważalnie bardziej krytyczne od zarejestrowanych półtora miesiąca wcześniej są opinie o polityce gospodarczej rządu. 27 proc. badanych badany uważa, że stwarza ona szansę poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 6 pkt proc.); 62 proc. jest przeciwnego zdania (wzrost o 7 pkt proc.). Z kolei 10 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

Zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki wyraziło 31 proc. respondentów (spadek o 6 pkt proc.), a 55 proc. deklarowało niezadowolenie (wzrost o 6 pkt proc.). 14 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

Reklama

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 14-25 sierpnia na próbie liczącej 1043 osoby - w tym: 60 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,3 proc. – CATI (wywiad telefoniczny) i 16,7 proc. – CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).

Autor: Karol Kostrzewa