"Prezydent Biden jasno mówił, że Stany Zjednoczone są zobowiązane, by kontynuować wsparcie dla narodu ukraińskiego broniącego swojej suwerenności. By dochować tych zobowiązań i odpowiedzieć na bezpośrednie potrzeby, zwracamy się o 11,7 mld dol. na pomoc wojskową i gospodarczą na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023, a także 2 mld, by odpowiedzieć na skutki wojny Putina na krajową podaż energii" - oświadczyła szefowa Biura Zarządzania i Budżetu w Białym Domu Shalanda Young.

Reklama

30 mld dolarów już wydano

Jak dodała, USA wydały już ok. 30 z 40 mld uchwalonych przez Kongres środków w maju, zaś Biały Dom spodziewa się wydać dodatkowe fundusze do końca obecnego roku fiskalnego, czyli końca września. Około połowa z uchwalonego pakietu miała zostać wydana na pomoc wojskową, zaś druga na pomoc humanitarną i gospodarczą, w tym bezpośrednie zasilenie budżetu Ukrainy.

Jeśli Kongres uchwali kolejny pakiet wydatków, będzie to już trzeci taki ruch od początku rosyjskiej inwazji w lutym. Poprzednie dwa pakiety zostały uchwalone przy dużym poparciu polityków obydwu partii - ostatecznie Kongres przeznaczył na pomoc Ukrainie więcej, niż wnioskował o to Biały Dom - choć od maja coraz częstsze są wezwania do ściślejszego monitorowania wydatków.

Reklama

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński