Dziennik szeroko relacjonuje czwartkowe wystąpienie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego na Zamku Królewskim w Warszawie poświęcone reparacjom wojennym od Niemiec.

Reklama

Stanowisko Kaczyńskiego

"Kaczyński uważa, że Niemcy zawsze uchylały się od odpowiedzialności za II wojnę światową. Kwestionuje on również decyzję ówczesnego rządu polskiego z 1953 r. o zrzeczeniu się dalszych roszczeń wojennych. Według Kaczyńskiego zapadła ona pod naciskiem Związku Radzieckiego" – czytamy w "AD".

Gazeta przypomina, że Niemcy uważają kwestię reparacji wojennych za zamkniętą, gdyż "była uregulowana wcześniejszymi umowami".

Stereotyp złego Niemca

"Algemeen Dagblad" wskazuje, że zdaniem polskiej opozycj, rząd wykorzystuje kwestię reparacji do mobilizacji zwolenników. "Jeśli Berlin nie zapłaci, to potwierdzi stereotyp złego Niemca" – komentuje gazeta.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek