Na mocy nowego, wydanego w poniedziałek (22 sierpnia br.) rozporządzenia porządkowego wojewody lubuskiego zakaz dotyczy jedynie kanału tej rzeki na odcinku portu rzecznego Cigacice, w pow. zielonogórskim. Chodzi o konał starego Portu Węglowego. Zakaz wprowadzono do 30 sierpnia br.

Reklama

Jak wyjaśniono w dokumencie, pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodą.

Tym samym w przypadku pozostałych odcinków Odry korzystanie z dobrodziejstw rzeki jest możliwe, za wyjątkiem amatorskiego połowu ryb, gdyż zgodnie uchwałą Zarządu Woj. Lubuskiego z 12 sierpnia br., jest on całkowicie zakazany na Odrze w administracyjnych granicach woj. lubuskiego do 30 września br.

Autor: Marcin Rynkiewicz

Reklama