Podobnie jak we wcześniejszych latach pielgrzymka w sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej zgromadziła tysiące mieszkanek Śląska i innych regionów.

Reklama

"Rodzenie" w sensie duchowym

Każda w was ma wiele do ofiarowania społeczeństwu, ponieważ macierzyństwo nie ogranicza się do funkcji biologicznej i wychowawczej, ale sięga głębiej - polega na "rodzeniu" w sensie duchowym. Polega na budowaniu domu jako relacji – więzi”- powiedział metropolita katowicki w słowie społecznym, poprzedzającym mszę św. na piekarskiej Kalwarii.

Uczestniczki pielgrzymki prosił o budowę właśnie takich domów - "domowych kościołów, pełnych dobra, pokoju, światła i wiary". Zachowujcie w każdej sytuacji pokój ducha i pamiętajcie, że jesteście posłane w pokoju Chrystusa - apelował.

Reklama

"Cnota umiarkowania i powściągliwości..."

W powitaniu metropolita katowicki nawiązał też do aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej. Jak przekonywał, inflacja i grożąca nam recesja gospodarcza wzywa nas zarówno do oszczędności, jak i do promowania aktywności gospodarczej, co powinno ułatwiać przyjazne, przejrzyste i stabilne prawodawstwo. Cnota umiarkowania i powściągliwości wołają o ponowne odkrycie i przeżywanie - przekonywał hierarcha.

W kontekście katastrofy ekologicznej na Odrze wyraził także zaniepokojenie zanieczyszczeniem środowiska - zaapelował o odpowiedzialność - zarówno polityczną, gospodarczą, jak i osobistą. W swoim wystąpieniu nawiązał również m.in. do wojny w Ukrainie i niepokojów w innych częściach świata. Zaapelował też o obronę życia i rodziny.

Autor: Krzysztof Konopka