Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 7,3 proc., a mdm spadku o 6,6 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br.

Reklama

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i lipcu:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 7,6 -6,5 10,4 -0,3
górnictwo i wydobywanie 22,0 -7,0 25,2* 7,6*
przetwórstwo przemysłowe 7,4 -6,9 9,9* 0,0*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7,7 -1,1 12,8* -7,6*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,2 -5,2 7,2* 1,7*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)

pat/ osz/