Reklama

Przedstawiciel resortu finansów w czwartek wieczorem odpowiadał na pytania posłów, które zostały zadane podczas debaty nad sprawozdaniem sejmowej komisji finansów z wykonania budżetu na 2021 r.

Dochody samorządów

Jedno z ich dotyczyło dochodów jakie osiągnęły samorządy w ub.r.

Reklama

2021 był dla JST rokiem wyjątkowym. JST osiągnęły największą, historyczną nadwyżkę w wysokości 17,4 mld zł, a nadwyżka operacyjna - czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi - byłą jeszcze wyższa, rekordowa w wysokości 36,6 mld zł - poinformował.

Odnosząc się do pytania dotyczącego długu publicznego, wyjaśnił, ze w rozumieniu krajowych jak i unijnych przepisów dług za 2021 rok wyniósł 1 bln 410 mld zł. To jest całościowy dług według prawa unijnego, według general government (general government debt) - podkreślił.

Państwowe fundusze celowe zostały już objęte stabilizującą regułą wydatkową, a od zawsze w tej regule były fundusze BGK. Do sektora general government zaliczamy i tarcze PFR. Ten deficyt sektora general government za rok 2021 wyniósł 1,9 proc. PKB - dodał.

Reklama

Polski dług w relacji do PKB

Skuza przypomniał, że polski dług w relacji do PKB spadł z ponad 57 proc. do 53,8 proc. w 2021 roku. Mówię o całym długu general government - podkreślił.

Według ustawy o finansach publicznych było to 1 bln 148 mld zł versus 1 bln 410 mld zł w rozumieniu przepisów unijnych. Ta różnica jest tym długiem BGK i PFR - wyjaśnił.

Niedoszacowanie inflacji

Wiceminister - pytany wcześniej o niedoszacowanie inflacji w 2021 r,. - podkreślił, że jej wysokość określona w budżecie na 3,3 proc. wynikała z konsensusu rynkowego (3,3-3,6 proc.), jaki był w momencie przyjmowania ustawy budżetowej na 2021 r. To był konsensus rynkowy, a nie zaniżanie przez stronę rządową - tłumaczył

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska poinformowała, że w związku ze złożeniem poprawek, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zostało odesłane z powrotem do sejmowej komisji finansów.

Autor: Michał Boroń