Po podpisaniu porozumienia związkowcy przerwali prowadzoną od poniedziałku okupację katowickiej siedziby PGG. Ponadto ustalono, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada - za czwarty kwartał. Uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o ok. 6-7 zł za jeden posiłek.

Reklama

Rozmowy jeszcze trwają

Rozmowy na temat innych zgłoszonych przez związkowców postulatów - w tym na temat zmian w umowie społecznej dla górnictwa - mają być kontynuowane.