Wartość KPO wynosi 35,4 mld euro, na co składają się zarówno dotacje (23,9 mld) jak i pożyczki (11,5 mld). Plan składa się z 49 reform i 53 inwestycji, łącznie z 283 kamieniami milowymi i celami.

Reklama

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że na posiedzeniu ambasadorów Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś zwracał uwagę, że 43 proc. wszystkich zasobów trafi na zieloną transformację. Wskazywał, że kluczowe inwestycje w tym obszarze koncentrują się na procesach dekarbonizacji, morskich i lądowych systemach energetyki wiatrowej, technologiach wodorowych i ich szerokim zastosowaniu w gospodarce oraz elektromobilności.

21 proc. środków ma trafić na transformację cyfrową. Sadoś miał przekazać na spotkaniu, że wykorzystując te środki Polska chce poprawić konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, zlikwidować bariery administracyjne, rozwijać nowe e-usługi publiczne oraz wdrażać szybkie sieci szerokopasmowe. Plan ma również na celu eliminację barier w sektorze telekomunikacyjnym.

Polski KPO zawiera również komponent społeczny, który stanowi pakiet reform mających na celu zwiększenie efektywności i odporności na kryzys na rynku pracy, rozszerzenie opieki nad dziećmi, modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego oraz aktywizację zawodową osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Reklama

Polski dyplomata miał zwrócić uwagę na fakt, że środki z komponentu socjalnego mogą również wspierać integrację ukraińskich uchodźców na rynku pracy.

Z Brukseli Łukasz Osiński