W rezolucji uchwalonej 411 głosami za, przy 129 przeciw i 31 wstrzymujących się, PE "wyraził zaniepokojenie zatwierdzeniem przez Komisję Europejską polskiego planu o wartości 35,4 mld euro w ramach Instrumentu Odbudowy i Odporności (RRF)".

Reklama

Zdaniem europarlamentu w Polsce wciąż istnieją naruszenia wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym zasad praworządności i niezawisłości sądownictwa. Europosłowie wezwali w związku z tym Radę UE, by nie zatwierdzała polskiego planu, dopóki Polska nie spełni wszystkich "wymogów rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy".

Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie PiS: Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, BeataMazurek, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Joanna Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski; PSL: Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski; PO: Radosław Sikorski.

"Za" głos oddali Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Włodzimierz Cimoszewicz z SLD, Róża Thun z Polska 2050 i Sylwia Spurek.

Reklama

Wstrzymali się od głosu europosłowie PO: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht.

Z Brukseli Artur Ciechanowic