Prezydent dodał, że Ankara chce zobaczyć "szczere" podejście Finlandii i Szwecji w stosunku do problemów, które podnosi Turcja. Powiedział także, że Ankara nie zmieni swojego zdania, jeśli dwa kraje nie podejmą konkretnych i wiążących kroków, aby odpowiedzieć na tureckie zastrzeżenia. Przekazał ponadto, że sprzeciw Turcji wobec kandydatur Helsinek i Sztokholmu do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim nie jest kwestią "oportunizmu", ale raczej bezpieczeństwa narodowego.

Reklama

Dlaczego Turcja blokuje rozszerzenie paktu?

Turcja blokuje akcesję Finlandii i Szwecji do Sojuszu, powołując się na rzekomą współpracę tych krajów z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK). Ankara domaga się także zniesienia embarga na eksport broni, które po militarnej interwencji sił tureckich w Syrii w 2019 roku wprowadziły niektóre państwa UE (m.in. Szwecja, Finlandia i Niemcy).

Reklama