Szczyt UE rozpocznie się w poniedziałek po południu. Obecnie w Brukseli trwają negocjacje ambasadorów państw członkowskich Wspólnoty, których celem jest znalezienie porozumienia „27-ki” w sprawie szóstego pakietu sankcji. Ze źródeł PAP wynika, że jeszcze w niedzielę blokowały go Węgry wskazując na to, że są państwem śródlądowym i embargo na ropę będzie zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.

Reklama

W najnowszym projekcie konkluzji Rada Europejska wzywa do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu, „zapewniając uczciwą konkurencję i równe warunki działania na jednolitym rynku UE oraz solidarność między państwami członkowskimi w przypadku nagłych przerw w dostawach”.

Przywódcy unijni mają też wezwać do jak najszybszego zajęcia się kwestią tymczasowego wyjątku od sankcji dla ropy naftowej dostarczanej rurociągami.