W ciągu dwóch dni przywódcy bloku 27 państw będą dyskutować o tym, jak najlepiej pomóc Ukrainie cztery miesiące po inwazji Rosji i jak radzić sobie ze skutkami konfliktu: wysokimi cenami energii, zbliżającym się niedoborem żywności i potrzebami obronnymi UE.

Reklama

Jednak projekt konkluzji ze spotkania, do którego dotarł Reuters, pokazuje, że o ile UE będzie hojnie wspierać werbalnie rząd w Kijowie, o tyle nowych decyzji w którymkolwiek z głównych tematów będzie niewiele.

Po ataku Rosji na Ukrainę widzieliśmy, co może się stać, gdy Europa będzie zjednoczona. Z myślą o poniedziałkowym szczycie miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Ale UE już zaczyna się ponownie kruszyć i rozpadać – powiedział niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w niedzielę.

Najbardziej namacalne będzie poparcie polityczne przywódców dla pakietu pożyczek UE o wartości 9 miliardów euro, z niewielkim komponentem dotacji na pokrycie części odsetek, tak aby Ukraina mogła utrzymać swój rząd i płacić pensje przez około dwa miesiące.

Ale nawet ta decyzja zostanie podjęta dopiero później, po tym, jak Komisja Europejska przedstawi propozycję, jak zebrać pieniądze.

Reklama

Brak porozumienia ws. szóstego pakietu sankcji

Mimo starań od początku maja, rządy UE nie mogą dojść do porozumienia w sprawie szóstego pakietu sankcji wobec Moskwy, ponieważ jeden z elementów – embargo na zakup rosyjskiej ropy – jest nie do zaakceptowania przez Węgry i stanowi duży problem dla Słowacji i Czech.

Inne elementy, takie jak odłączenie największego rosyjskiego Sbierbanku od systemu SWIFT, zakazanie rosyjskim nadawcom wstępu do UE i dodanie większej liczby osób do listy, których aktywa są zamrożone i które nie mogą wjechać do UE, są blokowane przez brak porozumienia w sprawie zakazu importu ropy.

Projekt konkluzji ze szczytu pokazuje, że przywódcy UE poprą utworzenie międzynarodowego funduszu odbudowy Ukrainy po wojnie, bez żadnych szczegółów i chcą rozważyć możliwość konfiskaty w tym celu zamrożonego rosyjskiego majątku.

Reklama

Ale ostrożne sformułowanie w tej ostatniej kwestii jest celowe, ponieważ sprawa jest trudna z prawnego punktu widzenia, powiedzieli unijni urzędnicy.

Przywódcy zobowiążą się do przyspieszenia prac, aby pomóc Ukrainie w przetransportowaniu zboża z kraju do globalnych nabywców koleją i ciężarówkami, ponieważ rosyjska marynarka wojenna blokuje zwykłe szlaki morskie, oraz do podjęcia kroków w celu szybszego uniezależnienia się od rosyjskiej energii.

Projekt poniedziałkowych konkluzji dowodzi, że unijni przywódcy są gotowi do zbadania sposobów ograniczenia rosnących cen energii, w tym możliwości wprowadzenia tymczasowych pułapów cenowych, ograniczenia biurokracji w zakresie rozwijania odnawialnych źródeł energii i inwestowania w łączenie krajowych sieci energetycznych ponad granicami, aby lepiej sobie pomagać, konkluduje Reuters.