Osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii będą wysyłane przez tamtejszy rząd do Rwandy. Chodzi o to, by zniechęcić migrantów do pokonywania kanału La Manche. Codziennie do wybrzeży Anglii docierają ich w ten sposób setki. Do pomocy w odpychaniu łodzi zaangażowane zostało już wojsko. Rząd planuje stworzyć również specjalne ośrodki recepcyjne, w których przebywać będą przybysze. Dotychczas administracja opłacała im pobyty w hotelach.
Pierwsi migranci wylądują w Afryce w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Zgodnie z umową Wielka Brytania przekaże władzom Rwandy 120 mln funtów na ich zakwaterowanie. Osoby te nie będą miały prawa powrotu do Wielkiej Brytanii. Jeśli władze rwandyjskie przyznają im status uchodźcy, będą mogły tam pozostać. Jeśli nie, zostaną odesłane do państwa pochodzenia lub innego kraju, który zechce ich przyjąć. Zasada ta dotyczy wszystkich, którzy nielegalnie wjechali na Wyspy po 1 stycznia.
Reklama