Biuro rzecznika przekazało w środę, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników administracji skarbowej nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorców w praktycznym wdrożeniu przepisów Polskiego Ładu.

Reklama

W liście skierowanym do rzecznika, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny przyznał, że zakres i kierunek wprowadzonych zmian w ramach Polskiego Ładu wywołuje szereg pytań i wątpliwości wśród podatników. Dlatego też Krajowa Administracja Skarbowa podjęła szereg działań informacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach i zmianach podatkowych wynikających z nowych przepisów - podkreślił.

Wymienił m.in. uruchomienie dedykowanej infolinii w zakresie zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem (pod nr tel. 22 765 64 64); uruchomienie dodatkowej linii w Krajowej Informacji Skarbowej (pod nr tel. 22 330 03 30 dla połączeń z tel. komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z tel. stacjonarnych); przeszkolenie grupy ekspertów, którzy odpowiadają na pytania telefoniczne z obszaru Polskiego Ładu; priorytetowe traktowanie połączeń dotyczących Polskiego Ładu na infolinii KIS; wdrożenie zmian organizacyjnych w urzędach skarbowych tak, żeby osoby zainteresowane mogły umawiać się na wizyty związane z pakietem Polski Ład do godz. 19.

Realizując nasze obowiązki, staramy się wspierać podatników we właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia tak kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu. Jesteśmy bowiem świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, związanych z wprowadzeniem nowych zasad opodatkowania - dodał Gojny.

W piśmie przedstawiciel KAS zaznaczył, że wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w toku podejmowanych czynności sprawdzających lub kontroli.

Reklama

Naszym wspólnym celem jest, aby korzystne dla zdecydowanej większości podatników rozwiązania, jakie zawarto w Polskim Ładzie, zostały w rzeczywistości osiągnięte. Rozumiem, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności, stąd mogę Pana (Rzecznika MŚP - PAP) zapewnić, że żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcją - podsumował Gojny.