Operator logistyczny wycofa się z pobierania od konsumentów opłat za weryfikację przesyłek o niewłaściwych wymiarach i wydłuży czas na odbiór paczek z punktów o ograniczonej dostępności - informuje regulator. Obie zmiany zostaną wprowadzone z początkiem przyszłego roku.
Reklama
UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec InPostu po skargach konsumentów na zasady odbioru i nadawania przesyłek. Jak informuje urząd, dotyczyły one m.in. dodatkowych opłat za korektę błędnych wymiarów przesyłek, a także przekierowywania paczek z wybranego paczkomatu do innego bez zgody konsumenta.