"W wyniku wprowadzonej reformy znacznie zmniejszone zostaną dochody operacyjne w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona. Reforma wpływa na dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). PIT stanowił średnio ponad 25% dochodów ogółem gmin ocenianych przez Fitch. Naszym zdaniem, przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach JST rozwiązania będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT. Gminy będą zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych, w postaci podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Najbliższe przeglądy ratingów gmin ocenianych przez Fitch w Polsce będą miały miejsce w pierwszej połowie 2022 r. i będą dotyczyły: Miasta Białystok (BBB; A+(pol)), Miasta Bydgoszcz (A-; AA+(pol)), Miasta Chorzów (BBB-; A(pol)), Miasta Częstochowa (BBB+; AA(pol)), Miasta Gdańsk (A-; AAA(pol)), Miasta Gliwice (A-; AA+(pol)), Miasta Katowice (A-; AA+(pol)), Miasta Opole (BBB; A+(pol)), Gminy Ostrów Wielkopolski (A-; AA+(pol)), Miasta Płock (A-; AA+(pol)), Miasta Rybnik (BBB+; AA+(pol)), Miasta Szczecin (A-; F1; AA+(pol)), Miasta Stołecznego Warszawa (A-; AAA(pol)), Miasta Zabrze BB; BBB(pol)).

Agencja podała, że nie spodziewa się zmian w profilach ryzyka poszczególnych JST, lecz zmiany w ocenie zdolności do obsługi długu, co z kolei będzie prowadzić do zmiany ich SCP, a to może przełożyć się na zmianę ratingów IDR.

Budżet

"Gminy w Polsce są obecnie w trakcie uchwalania budżetów na rok 2022, natomiast działania przeciwdziałające skutkom wprowadzanej reformy są dyskutowane w radach gminnych, które powinny je zatwierdzić do końca tego roku.Jeżeli gminom nie uda się wprowadzić działań zmierzających do złagodzenia skutków ubytku dochodów operacyjnych powstałego w wyniku reformy 'Polski Ład', ich samodzielne profile kredytowe (SCP) ulegną pogorszeniu, prowadząc do obniżenia ratingów" - podsumowała Agencja.

Fitch planuje zdjąć ratingi z listy obserwacyjnej tak szybko, jak to możliwe, podano także.

Na początku września br. Fitch Ratings informował, że proponowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach "Polskiego Ładu" spowodują znaczny ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), zwłaszcza gmin i miast na prawach powiatów, i wpłyną negatywnie na ich zdolność kredytową.