Mechanizm REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to jeden z mechanizmów przygotowany przez Komisję Europejską w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. To przejściowy program między perspektywami finansowymi na lata 2014-2020 a 2021-2027.

Reklama

Uchwała "anty-LGBT"

Wypłata środków w ramach programu REACT EU stanęła pod znakiem zapytania, kiedy w 2019 roku sejmiki województw małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego przyjęły uchwałę przeciwko "ideologii LGBT", z kolei sejmik woj. łódzkiego przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin.

Wezwanie KE

Komisja Europejska wystosowała na początku września list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się "ideologii LGBT", podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie "do usunięcia uchybienia". KE dała tym województwom czas na odpowiedź do połowy września, zawieszając jednocześnie rozmowy z nimi na temat wypłat środków z programu REACT EU.

22 września radni sejmiku woj. świętokrzyskiego uchylili stanowisko "przeciw ideologii LGBT" i przyjęli uchwałę w sprawie "poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania".

Otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej o odwieszeniu środków w ramach programu REACT EU. Po chwilowych perturbacjach, które mieliśmy, negocjując całą sprawę z Komisją Europejską, wiemy już, że przyznane nam środki będziemy mogli wykorzystać – powiedział PAP Bętkowski.

Reklama

W ramach pierwszej transzy programu województwo świętokrzyskie ma otrzymać 15 mln 885 tys. euro. Środki te chcemy wykorzystać przede wszystkim na projekty termomodernizacyjne, które cieszą się największym powodzeniem, a jednocześnie są łatwe w realizacji – podkreślił marszałek woj. świętokrzyskiego.

Ogółem Polska z puli pieniędzy przeznaczonych na ten program ma otrzymać 2 mld euro. Środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach REACT EU wsparcie otrzymają następujące sektory: ochrony zdrowia (ok. 600 mln euro), infrastruktury energetycznej (ok. 400 mln euro), cyfryzacji (ok. 300 mln euro) i przedsiębiorczości (ok. 700 mln euro).

Pierwsza transza środków w ramach REACT EU przewidziana do podziału między programy regionalne wynosi 365 mln 194 tys. euro (z czego na ochronę zdrowia przewidziano 76 mln 269 tys. euro, zaś na wsparcie przedsiębiorstw 288 mln 925 tys. euro).