Jak poinformowało Biuro, w sierpniu 2021 r. sprzedano kredyty mieszkaniowe o wartości blisko 8,2 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 80,1 proc. Liczba kredytów wziętych w sierpniu wyniosła 24,6 tys., co oznacza wzrost o 53 proc. Od początku roku wartość kredytów mieszkaniowych wyniosła ponad 57,7 mld zł, zaś liczba 181,3 proc.

Reklama

"W ośmiu pierwszych miesiącach 2021 r. już ponad połowa (55,8 proc.) wartości udzielonych kredytów to kredyty z przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł. Same kredyty powyżej 500 tys. zł stanowią 26,6 proc. łącznej akcji kredytowej" – napisano w komunikacie BIK.

Wskazano w nim, że w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, w okresie styczeń - sierpień 2021 r. widać duże zróżnicowanie. Najwyższe dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły kredytów z dwóch przedziałów - od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł, odpowiednio w ujęciu liczbowym (+47,2 proc.) i (+87,0 proc.) oraz wartościowym (+48,2 proc.) i (+92,9 proc.). W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dynamiki nie przekroczyły (+25,0 proc.).

Historyczny rekord

W informacji BIK dodano, że wyniki sierpniowej akcji kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych są odzwierciedleniem popytu z czerwca oraz lipca 2021 r. Możliwość osiągnięcia w sierpniu rekordowej akcji kredytowej sygnalizowały już zarówno czerwcowy (+55,9 proc.) jak i lipcowy (+33,2 proc.) odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe.

- Dla kredytów mieszkaniowych sierpień ub.r. był nadal słabym miesiącem pod względem liczby i wartości akcji kredytowej (16,0 tys. szt. 4,55 mld zł). Wysokie dynamiki w sierpniu 2021 r. są więc w części spowodowane efektem niskiej bazy z sierpnia 2020 r. Drugim, w mojej opinii nawet ważniejszym czynnikiem jest rekordowa wartość akcji kredytowej w sierpniu 2021 r. Padł historyczny rekord, po raz pierwszy w historii miesięczna akcja kredytowa przekroczyła 8,1 mld zł. Ponadto warto odnotować, że sierpień jest już szóstym z rzędu miesiącem o wartości miesięcznej akcji kredytowe powyżej 7,5 mld zł” - stwierdził cytowany w komunikacie główny analityk BIK prof. Waldemar Rogowski.

W informacji BIK stwierdzono, że w sierpniu kontynuowana była hossa w wysokokwotowych kredytach mieszkaniowych. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w sierpniu 2021 r. osiągnęła kolejną rekordową wartość 333 tys. zł i była wyższa o 17,7 proc. od średniej z sierpnia 2020 r.

Reklama

BIK wyliczył także, że w sierpniu o 30,2 proc. wzrosła liczba sprzedanych kredytów gotówkowych oraz o 4,8 proc. ratalnych. O 4,4 proc. zmalały limity na kartach kredytowych. Pod względem wartości sprzedaży kredyty gotówkowe wzrosły o 40,4 proc., limity kartowe o 18,1 proc., a kredyty ratalne o 16,4 proc.

„W okresie styczeń - sierpień 2021 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 2 381,6 tys. kredytów ratalnych (+5,9 proc.) na kwotę 11,10 mld zł (+22,6 proc.) oraz 2 080,4 tys. kredytów gotówkowych (+17,8 proc.) na kwotę 44,27 mld zł (+28,7 proc.)” – stwierdzono w komunikacie BIK.