Jak poinformowano na stronie internetowej radomskiej fabryki, w poniedziałek Rada Nadzorcza "Łucznika" odwołała Piotra Szczepańskiego z funkcji prezesa zarządu. "Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa zarządu spółki, obowiązki te pełnić będzie Maciej Borecki, dotychczasowy członek zarządu Fabryki Broni" – przekazano w komunikacie.

Reklama

Fabryka nie podaje przyczyny odwołania Szczepańskiego, który był prezesem przez cztery miesiące. 30 kwietnia Szczepański wygrał konkurs na to stanowisko i objął obowiązki 5 maja.

Piotr Szczepański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2010-2016 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora pionu inwestycyjno-gospodarczego oraz dyrektora pionu prawno-administracyjnego RTBS Administrator w Radomiu.

Od 2018 roku pełnił w AMW Rewita funkcje wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu. W latach 2016-2018 zatrudniony był na stanowisku dyrektora, a następnie zastępcy dyrektora departamentu prawnego MON.

Reklama

Szczepański zastąpił w Fabryce Broni odwołanego w marcu prezesa Adama Suligę. Rada nadzorcza spółki nie ujawniła także wówczas przyczyn odwołania wieloletniego prezesa "Łucznika". Zbiegło się to w czasie m.in. z publikacjami Onetu dotyczącymi wad technicznych produkowanego w radomskiej fabryce karabinka Grot oraz artykułu dotyczącego zatrudniania w radzie nadzorczej, zarządzie oraz innych stanowiskach w Fabryce Broni "Łucznik" osób związanych z PiS.