Poprzedni kandydaci zgłoszeni przez polski rząd zostali 9 kwietnia 2021 r. odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Listę nazwisk miesiąc wcześniej przedłożyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych i to ono prowadzi obecnie nabór i udostępnia niezbędne formularze i dokumenty. Komunikat o trwającej procedurze opublikowało także Ministerstwo Sprawiedliwości.
Kadencja obecnego polskiego sędziego trybunału w Strasburgu Krzysztofa Wojtyczka upływa 31 października 2021 r.
Reklama