Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym. Przeprowadzono jej na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1062 Polaków w dniach od 9 do 12 lipca 2021 r.

Reklama

Pytanie, które zadano w nim respondentom, brzmiało: "Czy popiera Pani/Pan odbudowę Pałacu Saskiego, który został zniszczony (wysadzony) przez wojska niemieckie po upadku powstania warszawskiego w grudniu 1944 roku?". Zdecydowanymi zwolennikami takiego pomysłu było 16 proc. respondentów, a 33 proc. było mu umiarkowanie przychylne. 11 proc. respondentów odparło, że "raczej nie popiera" takiego pomysłu. Zdecydowany brak poparcia zadeklarowało 13 proc. badanych. Ponad jedna czwarta, bo 27 proc. badanych, nie ma zdania w tej sprawie.

Odbudowa Pałacu Saskiego

Odbudowa Pałacu Saskiego ma być częścią upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która miała miejsce w 2018 r.

Pałac, wzniesiony w wyniku rozbudowy XVII-wiecznego pałacu Jana Andrzeja Morsztyna, był wielokrotnie przebudowywany w kolejnych wiekach. W okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po zniszczeniu Pałacu Saskiego przez Niemców pod koniec grudnia 1944 r. jedynym śladem po nim pozostał fragment trzech środkowych arkad, w których znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza - symboliczna mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy poległych w obronie Polski oraz miejsce obchodów najważniejszych świąt państwowych.

Prezydencki projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie został przygotowany przez specjalny zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Biurem Programu "Niepodległa". W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Z kolei zrekonstruowane kamienice przy ulicy Królewskiej są rozważane jako przyszła siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla - jako siedziba Senatu.