W Komisji Europejskiej trwają prace nad rewizją dyrektywy dotyczącej opodatkowania wyrobów tytoniowych. Polska również ma plan zaostrzenia przepisów. W tym celu ruszyło Forum Akcyzowe, w którym udział biorą przedstawiciele resortu finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorstw i branży doradczej. Efektem prac będą propozycje rozwiązań możliwych do zaprezentowania na poziomie unijnym, ale i do wprowadzenia w Polsce już od przyszłego roku.

Reklama