Nakłady na realizację programu oszacowano maksymalnie 651,6 mld zł (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) w latach 2021-2030, średni roczny koszt ma wynieść 72,4 mld zł. Z dokumentu wynika, że przyjęcie przez Radę Ministrów wszystkich podstawowych komponentów programu zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Reklama

Najbardziej istotne elementy Polskiego Ładu

Najistotniejsze komponenty programu to: - zwiększenie składki zdrowotnej do 7 proc. PKB w 2027 r., składka od działalności gospodarczej ma być płacona liniowo od dochodu, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nowego funduszu inwestycyjnego, dzięki emisji obligacji rozwojowych, gwarancje państwa dla wkładu mieszkaniowego do 100 tys. zł, możliwość wznoszenia budynków jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku).

Reklama