Samorządy miały dziewięć lat na to, aby zmniejszyć do maksymalnie 14 liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jednak jak wynika z danych otrzymanych przez DGP od urzędów wojewódzkich, w niektórych regionach wciąż są domy dziecka, w których limit miejsc jest przekroczony.
Reklama

Czas na przekształcenia

Ograniczenie dotyczące liczby dzieci, które mogą być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wynika z art. 95 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Dzięki wprowadzeniu tego przepisu dzieci mogą przebywać w kameralnych jednostkach, które zapewniają im opiekę w warunkach zbliżonych do domowych.
Chociaż limit 14 miejsc obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., początkowo obejmował tylko domy dziecka powstające po tej dacie. Dla uruchomionych wcześniej placówek na dostosowanie się do art. 95 ust. 3 i zmniejszenie liczby podopiecznych z 30 do 14 został wyznaczony okres przejściowy. Zgodnie z art. 230 ustawy zakończył się on 1 stycznia tego roku.
Oznacza to, że od 2 stycznia br....