W tym roku osoby pobierające świadczenie 500 plus powinny złożyć wniosek o jego przyznanie na nowy okres świadczeniowy. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2022 r.

Reklama

We wtorek resort rodziny poinformował na Twitterze, że od 1 lutego (gdy ruszył nabór wniosków drogą elektroniczną) do 20 kwietnia przyznano 3,49 mln świadczeń. MRPiPS podało również, że niemal 3,07 mln wniosków wpłynęło drogą elektroniczną.

Od narodzin do 18 roku życia

Świadczenie "500 plus" przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Reklama

Wnioski można składać drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Od 1 kwietnia złożenie wniosku jest możliwe również drogą tradycyjną – za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku – a więc z zachowaniem ciągłości wypłaty świadczenia.