Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Określa on zasady dopłacania mało zarabiającym twórcom do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pieniądze na ten cel zostaną pozyskane z opłaty reprograficznej od producentów i importerów urządzeń do kopiowania i odtwarzania muzyki, filmów, książek, artykułów, obrazów lub animacji. Ponieważ ten mechanizm nie gwarantuje stabilności wpływów, budżet państwa w razie braku środków zagwarantuje ich uzupełnienie – kwotą do 100 mln zł rocznie.
Reklama