Takie rozwiązania zawiera rządowy projekt nowelizacji ustaw o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz prawa o aktach stanu cywilnego. Zakłada on, że dzięki identyfikacji za pomocą np. profilu zaufanego lub osobistego (wydawanego z elektronicznym dowodem osobistym) obywatel uzyska dostęp do systemu, w którym samodzielnie dokona zmian, np. zgłoszenia zameldowania oraz wymeldowania stałego i czasowego. Ma to być dodatkowa forma (tzw. transakcyjna) załatwiania tego typu spraw – obok tradycyjnej papierowej (wymagającej wizyty w urzędzie) oraz elektronicznego zgłoszenia (wymagającego sprawdzenia przez urzędnika i wprowadzenia przez niego do baz danych). Nie będzie wymagała podejmowania żadnych czynności przez urzędników.

Reklama

Umożliwiająca takie samodzielne działanie obywatela platforma ma powstać szybko. Autorzy projektu zapewniają, że uruchomienie pierwszej transzy elektronicznych postępowań administracyjnych technicznie będzie już możliwe w styczniu 2022 r., a pozostałych spraw – do końca III kwartału przyszłego roku.

Weryfikacja z baz danych

CZYTAJ WIĘCEJ W E-DGP>>>

Reklama