PKB

Reklama

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 2,8% r/r w IV kw. 2020 r. wobec 1,5% spadku r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie sierpnia), spadek PKB w tym ujęciu w IV kw. br. wyniósł 2,8%.

"W IV kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 0,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2,7%" - czytamy dalej.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w IV kw. 2020 r. popyt krajowy spadł o 3,4% wobec spadku o 3,2% w III kw. 2020 r.

Reklama

Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. spadło o 1,4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - spadło o 3,2%, publiczne - wzrosło o 3,4% (w III kw. 2020 r. odpowiednio: +1%, +0,4%, +3,4%), podał też Urząd.

Reklama

Akumulacja brutto spadła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,7% w IV kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 10,9% (wobec spadku akumulacji o 20,2% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9% kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8% w IV kw. 2020 r (wobec 2% wzrostu w III kw. 2020 r.), zaś import wzrósł o 7,9% w IV kw. 2019 r (wobec 1% spadku w poprzednim kwartale), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) spadła o 3,1% wobec spadku o 1,7% w III kw. 2020 r.

Gowin o przemyśle

"Przemysł po raz kolejny pokazał swoje znaczenie w PKB. Wzrost o 4.8% r/r to najlepszy wynik od początku 2019. Tworzona Polityka Przemysłowa wzmocni tylko ten trend, a przemysł nadal będzie motorem napędowym naszej gospodarki" - napisał Jarosław Gowin na Twitterze.