Jak poinformował resort, głównymi tematami wtorkowego posiedzenia Rady ECOFIN była Sytuacja gospodarcza, wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżet UE.

Reklama

"W ubiegłym roku Polska zanotowała jedną z najłagodniejszych recesji w UE" – zwrócił uwagę minister Kościński, cytowany w informacji resortu. Jak dodał, spadek PKB wyniósł tylko 2,8 proc., a lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia oraz Litwa. Komisja Europejska przewiduje, że w latach 2021-2022 PKB w Polsce zwiększy się odpowiednio o 3,1 proc. oraz o 5,1 proc. - przypomniano. Według informacji resortu podczas wtorkowego posiedzenia ECOFIN szef MF i MFiPR przedstawił zarys polskich priorytetów dotyczących m.in. prac nad krajowym planem odbudowy (KPO).

Zarys priorytetów planu odbudowy

"W Polsce, dzięki KPO, chcemy poprawić dostęp do usług zdrowotnych i ich jakość, zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych oraz poprawić jakość powietrza i obniżyć emisję CO2" - powiedział. Dodał, że mają temu mają służyć m.in. inwestycje zwiększające możliwości kształcenia medyków, rozszerzenie rozwiązań cyfrowych czy likwidacja białych plam w dostępie do internetu. Wskazał też na wprowadzenie e-usług w urzędach, ograniczenie emisji ze środków transportu oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W trakcie wideokonferencji KE przedstawiła "stan wdrażania europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (tzw. instrument SURE)" oraz plany dotyczące strategii finansowania Planu Odbudowy dla Europy. "Dla zapewnienia operacyjności tych działań potrzebna jest m.in. ratyfikacja przez państwa członkowskie decyzji o środkach własnych (ORD). W Polsce ta procedura jest już w toku" - wyjaśniono.

Dodano, że ministrowie omówili też możliwości wspierania najbiedniejszych państw w ramach promowania globalnej inicjatywy naprawczej (EU Global Recovery Initiative), m.in. w zakresie redukcji zadłużenia i zapewnienia zrównoważonego finansowania na szczeblu wielostronnym. "Polska zgadza się z potrzebą zaadresowania wyzwań stojących przed państwami o niskich dochodach w zakresie ich możliwości finansowania odbudowy gospodarczej" - zaznaczył Kościński.

Reklama

Absolutorium z wykonania budżetu

Uczestniczący w wideoposiedzeniu ministrowie wyrazili ponadto poparcie dla udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE za 2019 r. "Rekomendacja w tym zakresie została przygotowana na bazie raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO)" - czytamy. Dodano, że przedstawiono również wytyczne do przygotowania budżetu EU na 2022 r.

"W konkluzjach zawierających ww. wytyczne Rada wskazuje na ważną rolę, jaką będzie odgrywał budżet UE w realizacji długoterminowych celów i priorytetów politycznych UE, jak również w procesie odbudowywania europejskiej gospodarki po pandemii" - wskazano. Zwrócono uwagę, że dokumenty zostały przygotowane na szczeblu roboczym. "Ich formalne przyjęcie przez Radę nastąpi w drodze procedury pisemnej, po spotkaniu ministrów finansów" - wskazano.