W zarządzie Pekao Skiba zasiada od 14 kwietnia zeszłego roku, kiedy rada nadzorcza tego banku powierzyła mu funkcję wiceprezesa. Jednocześnie Skiba kieruje pracami zarządu. Zgodnie z kolejną decyzją rady z kwietnia 2020 r., Skiba został powołany na funkcję prezesa zarządu banku, pod warunkiem zyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody.

Reklama

Wcześniej Skiba był m.in. wiceministrem finansów, pełnił też funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.