Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści szacowali, że w 2020 roku polska gospodarka skurczyła się o 2,6 proc., popyt krajowy spadł o 4,1 proc., inwestycje spadły o 7,6 proc., a konsumpcja prywatna zmniejszyła się o 3,1 proc.

Reklama

Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2020 r. i 2019 r.

2020 2019
PKB -2,8 4,5
spożycie ogółem -1,5 4,4
spożycie indywidualne -3,0 4,0
akumulacja brutto -12,2 0,1
nakłady na środki trwałe -8,4 7,2
popyt krajowy -3,7 4,5
wartość dodana brutto -6,9 4,5