Analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozują w najnowszym raporcie dot. Polski "stosunkowo łagodny spadek PKB" o 3,5 proc. w 2020 r., po którym nastąpi odbicie o 2,9 proc. w 2021 r. i 3,8 proc. w 2022 r. W ocenie OECD inwestowanie w "bardziej ekologiczną i sprawiedliwszą gospodarkę" wzmocni nasz kraj przy wychodzeniu z kryzysu związanego z COVID-19.

Reklama

Raport wystawia bardzo wysoką ocenę polskiej gospodarce. Jest to efekt 30 lat ciężkiej pracy milionów Polaków, innowacyjności, przedsiębiorczości polskich pracodawców - wskazał wicepremier Gowin. Dodał, że to także efekt działań kolejnych rządów, "w tym działań rządu Zjednoczonej Prawicy, które zostały ocenione przez ekspertów OECD bardzo pozytywnie".

Szef ministerstwa rozwoju, pracy i technologii zwrócił uwagę, że raport zawiera też szereg tzw. wyzwań - "czyli wskazuje na obszary, w których potrzebne są reformy pozwalające na utrzymanie tej wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, utrzymanie szybkiego poziomu podnoszenia dobrobytu".

Jedno z tych wyzwań, jak powiedział, dotyczy potrzeby silniejszego wpisania MŚP w globalne łańcuchy produkcyjne, inne - kwestii wieku emerytalnego czy polityki migracyjnej. Eksperci zwracają też uwagę na potrzebę odpowiedzialnej polityki finansowej ze strony państwa, tak by zapobiec nadmiernemu wzrostowi długu publicznego - powiedział.

Reklama

Zdaniem ministra Gowina uwagi ekspertów OECD warte są uważnej analizy, "bo rzeczywiście wskazują one na problemy, które w przyszłości wymagają odpowiedzialnych decyzji".

W raporcie OECD stwierdza, że "chociaż szybkie wsparcie rządowe uchroniło firmy i gospodarstwa domowe przed najgorszym do tej pory szokiem gospodarczym, tempo wychodzenia z pandemii jest niepewne, a recesja może mieć bardziej długotrwałe konsekwencje". Jak zaznaczyli analitycy, w szczególności kryzys dotknął m.in. słabsze regiony i małe firmy.

OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.