Konsensus rynkowy przewidywał utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowych poziomach (główna nadal 0,1%).

Reklama

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 2020 r. 0,50%, stopa depozytowa - 0,0%, a stopa redyskonta weksli - 0,11%, stopa dyskontowa weksli - 0,12% w skali rocznej, podano w komunikacie.

W ocenie RPP podwyższona obecnie inflacja jest przejściowa i obniży się w przyszłym roku - podano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu RPP. Rada podtrzymała dotychczasową retorykę dot. głównych instrumentów: NBP nadal będzie prowadził skup aktywów (SPW i papiery gwarantowane), oferował kredyt wekslowy i może stosować interwencje FX.

Trzy obniżki w 2020 roku

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.