Analitycy oczekiwali utrzymania stóp procentowych na dotychczasowych poziomach.

Reklama

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,50%, stopa depozytowa - 0,0%, a stopa redyskonta weksli - 0,11%, stopa dyskontowa weksli - 0,12% w skali rocznej, podano w komunikacie.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej

RPP: wzrost zakażeń COVID-19 osłabi koniunkturę w IV kwartale

Silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 w ostatnim czasie oraz zaostrzenie restrykcji epidemicznych przyczynią się do ponownego wyraźnego osłabienia koniunktury w IV kwartale tego roku - poinformowała w komunikacie Rada Polityki Pieniężnej.

W szczególności negatywnie na krajową koniunkturę wpływać będzie obniżenie aktywności w sektorze usług, wprowadzone ograniczenia w handlu, zwiększona niepewność dotycząca dalszego przebiegu i skutków pandemii oraz pogorszenie nastrojów podmiotów gospodarczych - napisano w komunikacie po piątkowym posiedzeniu rady, podczas którego nie zmieniono stóp procentowych NBP.

Według RPP roczne tempo wzrostu PKB, według projekcji przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającej dane dostępne do 4 listopada 2020 r., znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -4,1 - -3,0 proc. w 2020 r. (wobec -7,2 - -4,2 proc. w projekcji z lipca 2020 r.), 0,8–4,5 proc. w 2021 r. (wobec 2,1–6,6 proc.) oraz 3,8–7,8 proc. w 2022 r. (wobec 1,9–6,0 proc.).

Zgodnie z projekcją roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4–3,5 proc. w 2020 r. (wobec 2,9–3,6 proc. w projekcji z lipca 2020 r.), 1,8–3,2 proc. w 2021 r. (wobec 0,3–2,2 proc.) oraz 1,6–3,6 proc. w 2022 r. (wobec 0,6–2,9 proc.).