Szczerze mówiąc, zapomnieliśmy o osobach prowadzących działalność nierejestrową – przyznaje jeden ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego.
Reklama
Przypomnijmy: działalność nierejestrowa wynika z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Przepis ten określa, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1300 zł) oraz która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.