Eksperci wskazują, że może dojść do podwójnego opodatkowania. Daninę zapłaci zarówno wspólnik, który sprzeda udziały w takiej spółce, jak i ona sama – w wysokości 19 proc. ich wartości.

Problem może dotyczyć zwłaszcza spółek akcyjnych emitujących akcje na okaziciela, w szczególności spółek publicznych.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU DGP