Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w lipcu rdr o 0,2 proc., a mdm wzrosła o 6,2 proc.

Reklama

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w lipcu i czerwcu 2020 r.:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1,1 3,4 0,5 13,9
górnictwo i wydobywanie -5,7 -5,9 -6,5 8,4
przetwórstwo przemysłowe 1,1 3,8 0,9 15,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,8 2,0 -4,3 -5,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 7,5 2,5 8,9 9,5