Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 17% r/r w maju 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 10,1%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,5% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 12,2% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

Reklama