Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2020 r. PKB spadł o 9,0 proc. rdr.

Reklama

Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.

Spadek PKB w Polsce w II kw. był mniejszy niż w innych gospodarkach UE; dane pokazują optymistyczny obraz bieżącej aktywności - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny dane GUS dot. szybkiego szacunku PKB. Dodano, że w nadchodzących kwartałach nasza gospodarka "będzie odbijać".

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że polska gospodarka mniej ucierpiała na skutek pandemii niż kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej – skala osłabienia w Czechach, Słowacji i na Węgrzech przekraczała 10 proc. Zdecydowanie gorzej radziły sobie też Niemcy ze spadkiem PKB o 11,7 proc. rdr czy kraje południa, gdzie załamanie sięgnęło 17-22 proc. rdr.

Porównywalne wyniki obserwowano jedynie w Szwecji i Danii. Należy pamiętać jednak, że w pierwszym z wymienionych krajów wybrano odmienną od całej Europy ścieżkę walki z pandemią i nie zamrożono gospodarki. Przełożyło się to na wzrost zachorowań i ofiar śmiertelnych - wskazali.