Pojęcie kapitału początkowego wprowadziły przepisy ustawy emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kapitał początkowy obliczany jest osobom urodzonym po 1948 r., a więc tym, którym wysokość emerytury będzie obliczana według nowych zasad. Nie dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość emerytury będzie zależała od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych w ZUS na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Do ustalenia kapitału początkowego potrzebna jest dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie w poszczególnych zakładach pracy. Problem pojawia się wtedy, gdy dany zakład już nie istnieje, a w naszej domowej szufladzie nie pozostał choćby skrawek dokumentu potwierdzającego nasze zatrudnienie (dotyczy to przedsiębiorstw, które zatrudniały ponad 20 osób - w przypadku mniejszych, wszystkie dane znajdują się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych).

Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest bez wyjścia. Pozostają nam wtedy archiwa państwowe i prywatne, w których może być przechowywana dokumentacja z naszego zlikwidowanego przedsiębiorstwa.

Gdzie szukać dokumentacji?

Przede wszystkim warto przejrzeć przygotowaną przez ZUS informację na temat dokumentowania okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu): http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1120 .

Ważne dane znajdują się także w naszej Bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=582. Tu znajdziemy informację, w jakich zasobach archiwalnych szukać dokumentacji ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa. Nasze poszukiwania mogą zakończyć się sukcesem po odwiedzeniu archiwum działającym przy właściwym Urzędzie Wojewódzkim. W poszukiwaniu dokumentacji ze zlikwidowanego zakładu pracy, można także zwrócić się do archiwów resortowych.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.