Bank wyjaśnił, że rezygnacja nastąpiła we wtorek z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia banku za rok obrotowy 2019.

Reklama

Rezygnację złożyli: przewodniczący RN Grzegorz Janas, wiceprzewodniczący RN Joanna Dynysiuk oraz Stanisław Ryszard Kaczoruk, sekretarz RN Paweł Stopczyński, jak też członkowie RN - Sabina Bigos-Jaworowska, Justyna Głębikowska-Michalak, Michał Kaszyński oraz Marian Majcher.

Przyczyną rezygnacji były względy ostrożnościowe, tzn. pojawiające się w doktrynie prawa oraz orzecznictwie wątpliwości dotyczące okresu liczenia mandatu i kadencji członka rady nadzorczej, w szczególności rozumienia "ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji" - dodano w komunikacie banku.

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Banku Pekao staną się skuteczne z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA), które zostało zwołane na piątek 22 maja - wyjaśnił w środę Paweł Bernat z biura komunikacji korporacyjnej banku.

Wskazał, że przyczyną rezygnacji były względy organizacyjne. - Jednym z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest wybór członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję spośród zgłoszonych kandydatów - przekazał przedstawiciel banku.