Jak wygląda przygotowanie kursu on-line?

Barbara Halska: Pierwszym etapem jest analiza treści kursowych, pod kątem przetworzenia ich na materiał e-learningowy. Ideałem byłaby sytuacja, kiedy wyobrażenie autora treści kursowych o końcowym wyglądzie kursu na platformie było zbliżone do tego, jakimi możliwościami dosyponują przetwarzającye je informatycy. Optymalnie najlepszym rozwiązaniem jest wspólna praca autora i informatyka.

Ważnym etapem jest podjęcie decyzji o sposobie przygotowania kursu. Możemy skorzystać z dostępnych na rynku programów do przygotowania kursów e-learningowych. Najprostszym sposobem jest stworzenie zasobów np. w postaci PowerPoint, umieszczenie na platformie, a także zbudowanie zestawu ćwiczeń w oparciu o moduły dostępne na platformie.

Po przeczytaniu programu przez informatyka i informatyk zabiera się za przygotowanie lub wyszukiwanie materiałów graficznych, obrazów, materiałów audio. Materiały należy przygotować mając na uwadze zachowanie praw autorskich. W przypadku braku „darmowych" materiałów w sieci Internet lub trudności w ich znalezieniu, trzeba samodzielnie je wykonać. I to właśnie tworzenie tego typu materiału jest bardzo czasochłonne.

Po wykonaniu kursu i sprawdzeniu jego elementów, eksportuje się go na platformę e-edukacyjną. Także na tym etapie konieczne jest sprawdzenie działania kursu na platformie. Po tym etapie można kurs uaktywnić i umożliwić korzystanie z niego przez przez uczestników.

Jakie cechami powinny charakteryzować się materiały udostępniane w kursach online?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. W przypadku realizowanych przez nas kursów braliśmy pod uwagę wiek osób korzystających z kursów. Bardzo dużo wagę przywiązywaliśmy do stosowanych elementów graficznych oraz do tego, by poruszanie się po modułach kursu nie było zbyt skomplikowane.

Już podczas recenzowania programów przez metodyków analizowano kurs pod kątem dostosowania do odbiorców. Dopiero po przetworzeniu i umieszczeniu kursu na platformie, kiedy mogliśmy zobaczyć jego rzeczywistą formę, dokonywaliśmy zmian graficznych, testowaliśmy poszczególne elementy kursu, sposób nawigacji, przejrzystość.

Czy ważna jest także funkcjonalność kursu?

Tworząc kurs należy stworzyć sobie szablon zastosowanych kolorów, czcionek i oznaczeń materiałów i stosować go do każdego modułu kursu. Jeśli mamy bardzo dużo czasu i zamierzamy przygotować, a następnie poprowadzić pełny kurs on-line (full e-learning), powinniśmy wyposażyć go w komplet zasobów i aktywności przygotowanych pod kątem konkretnej grupy odbiorców lub organizacji. Wówczas najczęściej wszystkie zagadnienia kursu mają swoją reprezentację w postaci specjalnie przygotowanego przez nas programu nauczania, bezbłędnie i całościowo opracowanego źródła wiedzy, zaplanowanych wcześniej zadań, ćwiczeń, dyskusji, testów itp. Taki kurs wyróżnia to, że z uwagi na swoją kompletność może być w każdej chwili poprowadzony przez innego nauczyciela.

Jak dostosować materiał do różnych stylów uczenia się ludzi?

Należy przygotować materiały dla wzrokowca (np. prezentacje, dokumenty Word i PDF) oraz materiał dla słuchowca (np. filmy z realizacją jakiegoś ćwiczenia, pliki audio z wymową np. w przypadku języka). Najważniejsze jest to, żeby nie było zbyt wiele treści. Chętnym można zawsze dorzucić linki z dodatkowym materiałem. Ważne jest to, by kurs przedstawiał niezbędne treści jakie musi przyswoić kursant, musi być to przedstawione w taki sposób aby nie zanudzał, ale też nie może być zbyt mocno przeładowany treściami. Musi być również konsekwencja w stosowaniu czcionek lub wyróżnikach.

Co może pełnić rolę materiału dydaktycznego w e-kursach?

Możliwości jest wiele. Mogą to być m.in. e-podręczniki i skrypty, e-artykuły, spisy symboli, słowniki pojęć, kolekcje zasobów internetowych, bibliografie i netografie, zbiory zadań wraz z rozwiązaniami, studia przypadków, mapy, obrazy i fotografie, symulacje, recenzje, raporty, nagrania audio i video itp.

Jakie narzędzia pomocnicze są konieczne przy nauczaniu e-learningowym?

To zależy od rodzaju kursu i tego, dla kogo jest on przeznaczony. My korzystaliśmy z narzędzia komercyjnego WBTExpress. Może to też być HotPotatoes. Natomiast podstawowym narzędziem jest program do tworzenia dokumentów, najlepiej PDF, program do tworzenia prezentacji i - przede wszystkim - platforma, na której kurs będzie umieszczony. Ja polecam platformę Moodle, dlatego, że jest darmowym i najbardziej rozwijanym projektem. Jeśli dodatkowo znamy język php, można stworzyć własne moduły i podpiąć pod ten system.