Podwyżka będzie co roku
Taka waloryzacja będzie przeprowadzana co roku. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładały, że emerytura jest zwiększana dopiero wówczas, gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. (dlatego nie było podwyżki świadczeń w 2007 r.). Teraz nie będzie to już miało znaczenia.

Reklama

W tabeli obok przedstawiamy przybliżone kwoty świadczeń, jakie emeryci dostaną w marcu. To, ile faktycznie wyniesie podwyżka, zależy od danych podawanych przez GUS, które dopiero poznamy. ZUS sam naliczy nową kwotę i prześle każdemu emerytowi pisemną informację o zmianach. Jeśli nie będziemy się z nią zgadzać, mamy prawo odwołać się w ciągu miesiąca od daty otrzymania listu. Pismo adresujemy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale składamy je w ZUS-ie, który wydał decyzję w naszej sprawie.

Stary portfel do kosza
Waloryzacja wynikająca z inflacji i wzrostu wynagrodzeń to niejedyna podwyżka, na jaką mogą liczyć emeryci, bowiem również 1 marca nastąpi likwidacja tzw. starego portfela. Oznacza to, że osobom, które zaczęły pobierać ZUS-owskie świadczenia przed 1999 r. zostanie wyrównana kwota bazowa tak, by dla wszystkich emerytów wynosiła ona 100 procent.

Ile emeryci ze starego portfela na tym zarobią? Na to pytanie ZUS odpowie każdemu z nich indywidualnie. Zbyt wiele czynników ma tu znaczenie, byśmy mogli pokusić się nawet o przybliżone wyliczenia, ale będą to kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych.