Pracuj w telechatce
Specyficzną formą telepracy wykonywaną poza domem jest korzystanie z e-centrów, czyli w pełni wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny biur, które dają swobodę w organizacji pracy i porozumiewaniu się między pracodawcą a pracownikiem. W połowie lat 90. istniało już ok. 230 takich biur, m.in. w Australii, Austrii, Kanadzie, Finlandii, Japonii czy USA.

Reklama

Idea telecentrów szybko ewoluowała i rozprzestrzeniała się. Obecnie największą liczbą e-centrów w Europie Centralnej mogą się pochwalić Węgry, gdzie jest ich ponad 150 (na całym świecie ok. tysiąca). W Polsce ten pomysł dopiero zaczyna istnieć na rynku.

Doskonałym przykładem e-centrów są trzy biura utworzone w ramach projektu ElaStan znajdujące się w Radomiu, Garwolinie i Pułtusku. Ich ogromną zaletą jest to, że przedsiębiorca nie musi sam, na własny koszt organizować stanowiska pracy dla swojego pracownika, ale w razie potrzeby może skorzystać z e-centrum (porównaj oszczędności w tabeli obok). Co więcej, na jednym stanowisku w telecentrum może pracować kilka osób na rzecz jednego pracodawcy lub jeden pracownik może wykonywać pracę na rzecz wielu pracodawców.

Plusem korzystania z e-centrów jest też możliwość terytorialnego poszerzenia działalności przedsiębiorstwa. Wystarczy zatrudnić w e-centrum pracownika firmy, który jednoosobowo będzie reprezentował ją w danym regionie. Wszystko to bez ponoszenia dodatkowych kosztów tworzenia niezależnego oddziału, a więc m.in. opłacania kosztów wynajmu, wyposażenia lokalu i zatrudnienia obsługi biurowej.

W dobie deficytu pracowników nie bez znaczenia jest też fakt, że e-centrum daje pracodawcy dostęp do szerokiego rynku pracy, w tym do pracowników niedostępnych na rynku lokalnym.

Jak widać, praca w e-centrach różni się zarówno od tradycyjnego zatrudnienia w siedzibie pracodawcy, jak i telepracy w domu pracownika. Łączy zalety obu, jednocześnie unikając problemów, jakie się z nimi wiążą. Warto jednak pamiętać, że e-centra nie są narzędziem uniwersalnym i nie w każdej sytuacji się sprawdzą. Z sukcesem mogą być wykorzystywane zwłaszcza przez te firmy, które zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników, wymagających dużych nakładów na organizację i utrzymanie stanowiska pracy (gdy np. korzyści przedsiębiorstwa nie równoważą kosztów lub gdy praca na danym stanowisku nie wymaga pełnego zatrudnienia), korzystające z dostępu do stanowiska pracy w niepełnym wymiarze czasu poza siedzibą pracodawcy oraz oparte na pracy mobilnych przedstawicieli.

Ile pracodawca może zaoszczędzić decydując się na umieszczenie nowego i obecnego pracownika w e-centrum, na przykładzie placówki w Pułtusku (kwoty w złotych)? Wyjaśnia to poniższa tabelka.

___________________________________________________________________________

Specjaliści od pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego twierdzą, że w Polsce nastał rynek pracownika. Dla pracodawców szukających specjalistów nie tylko z rzadkich dziedzin, ale także szeregowych pracowników, oznacza to prawdziwą mękę, a znalezienie odpowiedniej osoby na wakat w firmie wydaje się niemal cudem.

Mimo ogromnego popytu na dobrych pracowników, wiele osób nie może znaleźć zatrudnienia. Wśród nich znajdują się tacy, u których problem z podjęciem pracy wynika z niesprzyjających dla robienia kariery okoliczności. W tej grupie znajdują się osoby mieszkające w regionach słabo rozwiniętych pod względem gospodarczym oraz z rejonów wiejskich, gdzie trudno o dobrego pracodawcę. Do grupy tej należą także młodzi rodzice, którzy chcą spędzać więcej czasu z dziećmi, zwłaszcza w pierwszych latach ich życia.

Szczególną grupą są osoby niepełnosprawne. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności znalezienie pracy jest dla nich często problemem nie do pokonania. Doskonałym, ale nadal niedocenianym remedium na ich bolączki są elastyczne formy pracy, a w szczególności telepraca.

Przypomnijmy. Telepraca jest metodą organizacji pracy, która polega na przeniesieniu tradycyjnego biura z firmy np. do własnego mieszkania, kontaktowaniu się z przełożonymi za pomocą telefonu i komputera (np. komunikatory, e-mail) i przesyłaniu za ich pośrednictwem efektów pracy.